C# Software Development

Sınıf ve Nesne Kavramları

Written by Burak Yılmaz

Nesne yönelimli programlamanın (Obejct Oriented Programming) yapı taşları sınıflar(class) ve nesnelerdir(object).

Sınıf(Class), ortak özellikleri gruplayarak oluşturduğumuz bütündür.

Nesne(Object), tanımlayabildiğimiz tüm varlıklardır. Kafamızı sağa sola çevirdiğimizde gördüğümüz her şey bir objecttir; Bilgisayar, bardak, defter gibi.  Nesneler, sınıfların birer örneği, sınıfların özelliklerini taşıyan modellerdir. Nesneler, sınıfları kullanılabilir hale getirir.

Bu iki tanımı pekiştirmek adına bir örnek yapalım. Elimizde bir araba olsun, öncelikle Araba sınıfını ve özelliklerini yazalım. Ardından bu araba sınıfından bir nesne oluşturalım.

 
  public class Araba
  {  
    public string Marka { get; set; }
    public string Model { get; set; }
    public string Renk { get; set; }
    public int MaximumHiz { get; set; }
  }

Sokakta gördüğümüz her çeşit marka ve renkteki şeye Araba deriz. Yukarıdaki sınıfta bu arabaların tüm özelliklerini grupladık ve hepsine
birden Araba dedik.

Evet tümüne Araba dedik fakat şu an karşımdan geçen Mercedes bir nesnedir. Bu nesneyi de şu şekilde tanımlıyoruz.

Araba mercedes = new Araba();

Tanımladığımız mercedes nesnesi Araba sınıfının tüm özelliklerini taşımaktadır. Aşağıdaki şekilde de bunu görebilirsiniz.

 

About the author

Burak Yılmaz