Go Software Development

Golang Fonsiyonlar

Written by Burak Yılmaz

Golang‘de fonksiyonlar n tane parametre alıp n tane parametre dönebilen kod parçalarıdır.

func fonsiyon_adi(parametre_adi parametre_tipi) donus_degeri  {
	
}

Yukarıdaki kod örneğinden de anlayacağınız üzere; bir fonksiyon func anahtar sözcüğü ile başlar, fonksiyon adı ile devam eder. Parametre var ise parametre adı, parametre tipi ve son olarak fonksiyonun dönüş tipi belirtilir.

Şimdi dışarıdan iki tane integer parametre alıp, onların ortalamalarını dönen bir fonksiyon yazalım.

package main

import "fmt"

func main()  {
	val1 := 8
	var val2 int = 2

	avg := GetAvg(val1,val2)

	fmt.Println(avg)
}

func GetAvg(val1 int, val2 int) int  {
	return (val1+val2)/2

}

Golang’de fonksiyonlar birden fazla değer dönebilir. Şimdi ad ve soyadı aynı anda dönen bir fonksiyon yazalım. Ardından bu fonksiyondan dönen değerleri, değişkenlere set edip ekrana yazdıralım.

package main

import "fmt"

func main()  {
	val1,val2 := SetNames()

	fmt.Println(val1)
	fmt.Println(val2)
}


func SetNames() (string,string)  {
	name := "Burak"
	surname := "Yılmaz"

	return name,surname
}

About the author

Burak Yılmaz