C# Software Development

Partial Class Nedir?

Written by Burak Yılmaz

Partial anahtar sözcüğü bir sınıfı birden fazla sınıfa ayırmamızı sağlar. Yani çok uzun olduğunu düşündüğümüz bir sınıfı partial keywordu sayesinde ayrı ayrı .cs dosyalarında bile tutabiliriz. İki ayrı fiziksel dosyada olmalarına rağmen tek sınıf gibi çalışacaklardır. Bir örnekle pekiştirelim.

  public partial class Person
  {
    private string SurName { get; set; }
    public string Name { get; set; }
  }

  public partial class Person
  {
    public void SetSurName()
    {
      this.SurName = "Text";
    }
  }

Person sınıfını iki ayrı partial sınıf olarak yazdık. “SurName” değişkenini private(Partial olmasa erişemezdi.) olarak tanımladım ve diğer partial sınıfta o değişkeni doldurduk. Person tipinde bir nesne oluşturduğumuzda tek bir sınıf gibi çalıştıklarını göreceğiz.

 

* Hatırlanması Gereken Noktalar :

 • Tüm partial sınıflar için “partial” anahtar sözcüğünü kullanmak zorundayız.
 • Dosya adları farklı olsa da tüm partial sınıfların isimleri aynı olmalı.
 • Tüm partial sınıflar aynı namespace’de olmalıdır.
 • Tüm sınıflar aynı erişebilirlik seviyesine sahiptir.
 • Herhangi bir partial sınıf, bir interface’den inherit edilirse tüm partial sınıflar da inherit edilmiş olur.
 • Herhangi bir partial sınıf abstract olarak işaretlenirse tüm partial sınıflar da abstract olur.

About the author

Burak Yılmaz