Software Development

Golang Değişken Tanımlama

Golang’de değişkenler 3 farklı şekilde tanımlanabilir.

Aşağıdaki örnekten de göreceğiniz gibi değişkenleri farklı tarzlarda tanımladık ve ekrana yazdırdık. Hepsinin çıktılarının aynı olduğunu göreceksiniz.

package main

import "fmt"

func main()  {
	//Tarz 1
	var name1 string = "Burak Yılmaz"

	//Tarz 2
	var name2 = "Burak Yılmaz"

	//Tarz 3
	name3 := "Burak Yılmaz"

	fmt.Println(name1)
	fmt.Println(name2)
	fmt.Println(name3)
}

About the author

Burak Yılmaz

Yorum Yap