C# Software Development

Sealed Class Nedir?

Written by Burak Yılmaz

Daha önce hiç kullanmadığım, bir mülakatta sorulduğunda bilemediğim Sealed Class nedir? Sealed kelime anlamı olarak mühürlü, kapalı anlamına gelmektedir. Sealed anahtar sözcüğü, kullanıldığı sınıftan başka bir sınıf türetilmesini engellemek için kullanılır. Yani bu sınıftan diğer sınıflara kalıtım verilemez. Bu işlem güvenlik önlemi almak için yapılır.

 

* Hatırlanması Gereken Noktalar :

  • Kendisinden başka bir sınıf türetilmesi engellenen sınıflardır.
  • Hiyerarşideki son sınıftır.
  • Sealed sınıflar başka bir sınıftan türetilmiş olabilir fakat base class olamaz.
  • Bir sınıf hem sealed hem abstract sınıf olamaz.

About the author

Burak Yılmaz